NUEVA EDICIÓN "BEBÉ"

#Noticias Blog 15 enero 2018

EDICIÓN BEBÉ

Empezamos el año con una nueva edición, ésta vez para los pequeños de la casa Una maleta con varios utensilios, desde tarros para conservar las papillas, recipientes para la congelación de raciones de papilla, hasta un plato térmico para conservar la comida caliente... un libro de recetas muy completo, entre otros objetos útiles


EDICIÓ "BEBÉ" 

Comencem l'any amb una nova edició . Aquesta vegada pels més petits de la casa. Una maleta plena d'èstris molt útils. Des de pots per conservar les papilles, o recipients per congelar racions de papilles,purés.. fins al plat tèrmic per conservar-ho calent,...un llibre on trobar-hi moltissimes receptes .. entre altres objectes